coachingTìm theo từ khóa: 

Why soft skills? – TS cần kỹ năng mềm? Why soft skills? – TS cần kỹ năng mềm?
Chiều ngày 26/11/2012 tại giảng đường THPT chuyên Hanoi – Amsterdam, TS Phan Quốc Việt đã chia sẻ với các học sinh của 2 lớp 10A1 và 10A2 chuyên Anh của trường về Tầm quan trọng của Kỹ năng mềm. Đặc biệt, trong buổi giao lưu này, Ts. Phan Quốc Việt trao đổi với các em học sinh bằng tiếng Anh.[...]
Dự án đào tạo miễn phí 18 kỹ năng mềm cho 30 triệu sinh viên -Giá Trị Cho Giảng Viên P 2 Dự án đào tạo miễn phí 18 kỹ năng mềm cho 30 triệu sinh viên -Giá Trị Cho Giảng Viên P 2
Những giá trị giảng viên có được khi tham gia chương trình phần 2 Dự án đào tạo miễn phí 18 kỹ năng mềm cho 30 triệu sinh viên 10 năm từ 2019-2029 bao gồm đào tạo giảng viên kỹ năng mềm , xây dựng hệ thống chia sẻ phòng ốc miễn phí, xây dựng web site softskill.edu.vn, xuất bản tài liệu kỹ năng mềm[...]
tamil sex