Wed, 08 / 2021 | adminThực hiện chương trình của sở giáo dục Hà Nội về việc triển khai giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

13/01/2011 Trường THPT Ba Vì tổ chức chương trình Tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử văn hóa cho toàn bộ Cán bộ, Bí thư các Chi Đoàn. Giúp các em tự tin dám khẳng định thể hiện mình có công cụ điều hành các hoạt động tập thể.

Giảng viên kỹ năng mềm Lê Văn Chiến .
Di động : 0928 995 996
[email protected]
[email protected]
Face book :

Tham Khảo chuyên mục khác:
Suctre
Các kỹ năng
Kỹ năng sống

Bài viết cùng chuyên mục