Thu, 07 / 2020 | adminỞ kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả phần 1 này, chúng ta sẽ nói về 1 câu nói của John C.Maxwell đó là: 1 là con số quá nhỏ để làm nên điều vĩ đại.
….

Bài giảng Tâm Vô Ngã:
Sách Tâm Vô Ngã:

Bài viết chi tiết:

Link đăng ký miễn phí kênh Hạt Bụi Nhỏ:

Website:
Fanpage:
Graphic source: ;

Tham Khảo chuyên mục khác:
Sức trẻ
Kỹ năng
Kỹ năng mềm

Bài viết cùng chuyên mục