Thu, 08 / 2021 | adminCác thầy thân mến, để nhận xét và đánh giá hai bộ sách giáo khoa mà các thầy cô đã có link, các thầy cô cần làm những công việc sau:
Bước 1. Các thầy cô bám sát vào yêu cầu cần đạt theo từng chủ đề của bộ môn đã được bộ ban hành;
Bước 2. Sau đó chúng ta rà sát các nội dung được đề xuất trong hai cuốn sách được giới thiệu;
Bước 3. Ghi nhận xét về về cấu trúc nội dung, về tính chính xác và khoa học, về phương pháp và kiểm tra đánh giá (nếu có);
Bước 4. Quyết định chọn sách nào.

Tham Khảo chuyên mục khác:
Suctre
Các kỹ năng
Kỹ năng sống

Bài viết cùng chuyên mục