Mon, 09 / 2021 | adminCác học viên lớp Kỹ năng Giao tiếp ứng xử học sinh tiểu học của Tâm Việt Nha Trang cùng thực hành bài tập áp dụng quy tắc “1 chạm” – tạo thuận tiện cho bản thân và đối tác – đưa bút và quyển sách cho bạn.

Liên hệ:
ĐT: (058) 654 2234

Tham Khảo chuyên mục khác:
Suctre
Các kỹ năng
Kỹ năng sống

Bài viết cùng chuyên mục