Thu, 10 / 2020 | adminĐây là tiết học nói tiếng Anh của học sinh lớp 5 tại cơ sở kỹ năng sống Thành Công Hòa Vinh. Các Em đang luyện tập English speaking hàng ngày để cải thiện khả năng English speaking hằng ngày.

Tham Khảo chuyên mục khác:
Suctre
Các kỹ năng
Kỹ năng sống

Bài viết cùng chuyên mục