Fri, 09 / 2021 | adminPhần 1: Kinh nghiệm trong ngành Data Analytics / Business Intelligence

Phần 2: Phỏng vấn xin việc trong ngành Business Intelligence

Phần 3: So sánh Business Analyst, Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist

Timeline cho phần 1:
0:00 Bắt đầu làm ngành Data Analytics / Business Intelligence như thế nào?
2:14 Những khó khăn và thuận lợi trong ngành Data Analytics / Business Intelligence
4:16 Lời khuyên cho sinh viên và các bạn không có kinh nghiệm muốn làm BI
5:48 Các công ty có văn hoá “Data” tại Việt Nam
7:33 Kỹ năng mềm cần thiết để làm trong ngành BI

Tham Khảo chuyên mục khác:
Sức trẻ
Kỹ năng
Kỹ năng mềm

Bài viết cùng chuyên mục