Sat, 09 / 2017 | admin

Kỹ năng làm việc nhóm có nghĩa là cách thức khiến cho nhiều người cùng thực hiện tốt một nhiệm vụ được giao và hướng tới một mục tiêu chung. Cách làm việc này sẽ khiến cho các cá nhân bổ sung được những thiếu sót cho nhau và dần hoàn thiện bản thân.

Trong quá trình làm việc nhóm sẽ khó tránh khỏi nhiều ý kiến trái chiều nhau hoặc những mâu thuẫn khiến nhóm tan vỡ. Vì thế, mỗi thành viên cần luyện cho mình những kỹ năng làm việc cần thiết nhất nhằm xây dựng nhóm hoàn thiện, gắn kết hợp trong mọi hoàn cảnh.

Lắng nghe người khác

Lắng nghe người khác sẽ giúp các thành viên trong nhóm hiểu nhau nhiều hơn, và biết được điểm yếu của nhau để cùng khắc phục vấn đề. Vì thế khi tham gia việc nhóm thì bạn hãy rèn luyện cho mình thói quen biết lắng nghe.

Kỹ năng tổ chức công việc

Là người trưởng nhóm, bạn cần có khả năng giao việc và giải quyết mọi vấn đề, đảm bảo sự đồng đều giữa các thành viên với nhau để công việc không bị gián đoạn với bất kỳ lý do nào. Ngoài ra nữa, còn cần biết cách tổ chức công việc. Các thành viên trong nhóm khi nhận đư

Kỹ năng tổ chức công việc là nhiệm vụ của trưởng nhóm, người trưởng nhóm phải có khả năng giao việc và giải quyết các vấn đề phát sinh trong nhóm, đảm bảo sự đồng đều giữa các thành viên với nhau để công việc không bị giám đoạn vì bất kỳ lý do gì. Ngoài ra kỹ năng làm việc nhóm là phải biết cách tổ chức công việc. Đây cũng là nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm, khi được giao việc các thành viên phải biết cách tiến hành công việc thế nào cho khoa học, không để tiến trình công việc quá chậm so với những thành viên khác, đảm bảo công việc được hoàn thành đúng tiến độ và thời gian.

Trợ giúp và tôn trọng lẫn nhau

Trong cùng một nhóm như vậy, các thành viên cần giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Việc này tạo nên sự gắn kết lớn giữa các nhóm.

Bên cạnh đó nữa, các thành viên cũng cần tôn trọng lẫn nhau không nên tự cao tự đạo đề cao bản thân rồi xem thường thành viên khác. Việc giúp đỡ tôn trọng nhau giữa các thành viên là động lực để cả nhóm cùng phát triển.

Có trách nhiệm với công việc được giao

Làm việc một mình hay cả nhóm đi chăng nữa thì bạn cũng cần phải có trách nhiệm với công việc bản thân được giao. Làm việc nhóm là trách nhiệm của chung cho nên nếu ỷ lại hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao có nghĩa là bạn đang làm ảnh hưởng tới cả tập thể. Lúc đó công lao của những bạn làm hết sức mình cũng bị phủ nhận.

Tạo sự đồng thuận

Nếu như không có kỹ năng làm việc nhóm thì thường gây ra nhiều mâu thuẫn do có những ý kiến trái chiều hoàn toàn khác nhau giữa những thành viên trong nhóm. Việc bạn cần làm lúc này là tạo nên sự đồng thuận nhằm mục đích là hướng tới mục đích, lợi ích chung. Để có sự đồng thuận tất cả các thành viên trong nhóm, ngoài việc nêu ý kiến phải biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác thì bạn còn cần phải biết phân tích đúng sai, thuyết phục đồng đội của mình hơn nữa.

Bài viết cùng chuyên mục