Tue, 05 / 2020 1:22 pm | adminNhóm Thanh Xuân Bách Khoa
Lớp kỹ năng mềm 20191 112328
Thanh Xuân như 1 tách trà
5 năm Bách Khoa như là Thanh Xuân :))

Designer and Developer : Trần Anh Tuấn
Supporters : Our Team : Hướng, Nguyên, Phương, Khánh, Đức Anh, Trường
Happy Memories
No pain No gain !!!

Tham Khảo chuyên mục khác:
Sức trẻ
Kỹ năng
Kỹ năng mềm

Bài viết cùng chuyên mục