Sat, 03 / 2020 1:53 am | admin19-20/09/2009 Trương Mầm non Yên Hòa tổ chước chương trình tập huấn kỹ năng giao tiếp thuyết trình cho cán bộ giáo viên trường. ( nghiên cứu nguyên tắc hoạt động của não ứng dụng tạo môi trường lớp học thân thiên tích cực, hiệu quả)

Giảng viên kỹ năng mềm Lê Văn Chiến .
Di động : 0928 995 996
chienlv.tvg@gmail.com
chienlv83@yahoo.com
Website:
facebook :

Tham Khảo chuyên mục khác:
Sức trẻ
Kỹ năng
Kỹ năng mềm

Bài viết cùng chuyên mục