lớp học tích hợp cho trẻ 2015Tìm theo từ khóa: 

[02. 04] Rèn luyện kỹ năng cho trẻ mầm non và tiểu học với lớp học bán [02. 04] Rèn luyện kỹ năng cho trẻ mầm non và tiểu học với lớp học bán
Hệ thống đào tạo kỹ năng SmartFastKids được thành lập từ năm 2009 với tham gia của các chuyên gia giáo dục hàng đầu tại Hà Nội đã xây dựng một phương pháp học kỹ năng mới cho trẻ mà nền tảng của phương pháp này là sử dụng hình ảnh video sinh động, phần mềm dạy họsc tương tác mô tả được các tìn[...]
tamil sex