Gương mặt sinh viênTìm theo từ khóa: 

TS LÊ THẨM DƯƠNG 9/2018: NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ THÔNG MINH TS LÊ THẨM DƯƠNG 9/2018: NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ THÔNG MINH
Trích từ chương trình “Nghệ thuật giao tiếp & ứng xử thông minh” do báo Sinh Viên Việt Nam, Langmaster và trường ĐH Thương mại tổ chức vào ngày 6/9/2018. PICO, KANGAROO, ARENA MULTIMEDIA, MIZUNO là các đơn vị đồng hành. Link mua sách: #lethamduong, #giaotiep Hãy đăng ký/subscr[...]
tamil sex