Wed, 07 / 2020 5:39 am | adminĐây là một sản phẩm môn học kỹ năng mềm được thực hiện bởi sinh viên ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Tham Khảo chuyên mục khác:
Sức trẻ
Kỹ năng
Kỹ năng mềm

Bài viết cùng chuyên mục