Mon, 10 / 2020 2:20 am | admin– Một lớp học Tiếng Anh tiêu chuẩn 5 sao đã có mặt tại Hà Nội. Đây là lớp học đặc biệt, học viên được tiếp cận với những phương pháp học ngoại ngữ tiên tiến nhất cùng với sự hỗ trợ của công nghệ đỉnh cao.
– Học viên cũng được đào tạo các kỹ năng mềm bằng Tiếng Anh để giúp học viên có khả năng hội nhập cuộc sống tại nước ngoài và làm việc trong môi trường Quốc tế.

Tham Khảo chuyên mục khác:
Sức trẻ
Kỹ năng
Kỹ năng mềm

Bài viết cùng chuyên mục