Sun, 01 / 2021 10:12 am | adminlearn soft skills in Hanoi.
Trong giao tiếp nói bằng cảm xúc là một trong những cách thuyết phục người nghe hiệu quả.

Tham Khảo chuyên mục khác:
Sức trẻ
Kỹ năng
Kỹ năng mềm

Bài viết cùng chuyên mục