Mon, 02 / 2020 1:38 am | adminKỹ năng mềm cho sinh viên – Cách xác định điểm mạnh, điểm yếu, nhược điểm
…..
Video chia sẻ cách bạn tìm ra, xác định được điểm mạnh, điểm yếu nhược điểm của bạn
Bạn sẽ phân biệt được rõ đâu là mạnh, đâu là nhược, đâu là yếu. Sự khác biệt rõ nét giữa nhược điểm và yếu điểm.
Xem và cho mình cảm nhận nhé. Hi vọng video sẽ hữu ích cho bạn 🙂

Fanpage:
Email kynangmemsv24h@gmail.com
Đăng ký kênh tại:
…..
Kỹ năng mềm cho sinh viên – Cách xác định điểm mạnh, điểm yếu, nhược điểm
Kỹ năng mềm cho sinh viên – Cách xác định điểm mạnh, điểm yếu, nhược điểm
Kỹ năng mềm cho sinh viên – Cách xác định điểm mạnh, điểm yếu, nhược điểm

Tham Khảo chuyên mục khác:
Sức trẻ
Kỹ năng
Kỹ năng mềm

Bài viết cùng chuyên mục