Thu, 01 / 2021 9:59 am | adminVideo kỹ năng mềm được dàn dựng tại khuôn viên KTX và khuôn viên Trường đại học Bách Khoa Hà Nội.

Tham Khảo chuyên mục khác:
Sức trẻ
Kỹ năng
Kỹ năng mềm

Bài viết cùng chuyên mục