Tue, 05 / 2020 1:44 am | adminChỉ trong chưa đầy 10 phút các bạn sẽ làm chủ hoàn toàn phần mềm Zoom để triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến.
Hướng dẫn cài đặt zoom
Cách tạo lớp học trên Zoom
Tham gia lớp học
Giảng dạy trực tuyến
Tương tác trong buổi học.
Ghi lại nội dung buổi học.

Tham Khảo chuyên mục khác:
Sức trẻ
Kỹ năng
Kỹ năng mềm

Bài viết cùng chuyên mục