Mon, 02 / 2020 3:57 am | adminClip là sản phẩm cho bài tập cuối kỳ của nhóm 12 kỹ năng mềm
Trong clip có sử dụng một số hình ảnh / video lấy từ kênh :
Clip không nhằm mục đích kinh doanh, trao đổi.
#DHBK #BachkhoaHanoi #kynangmem

Tham Khảo chuyên mục khác:
Sức trẻ
Kỹ năng
Kỹ năng mềm

Bài viết cùng chuyên mục