Wed, 02 / 2020 3:58 am | adminQTV | Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã đưa chương trình giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy cho học sinh ngoài giờ hóc chính khóa, giúp học sinh được trang bị, rèn luyện các kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống.

Tham Khảo chuyên mục khác:
Suctre
Các kỹ năng
Kỹ năng sống

Bài viết cùng chuyên mục