Fri, 10 / 2020 2:15 am | adminChương trình dành cho các cấp quản lý, giúp hiểu được và nắm vững kỹ thuật để vận hành hiệu quả việc chăm sóc và phát triển khách hàng ngày vào trong công việc kinh doanh theo từng nhu cầu thực tế của công ty.
Giúp các doanh nghiệp có thể phát triển 1 cách bền vững trong xu thế của cách mạng công nghệ 4.0.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
* Xây dựng chiến lược, quản lý và vận hành hoạt động dịch vụ khách hàng và kinh doanh.
* Thay đổi tư duy từ chăm sóc khách hàng bị động sang bán hàng & phát triển khách hàng chủ động.
* Ứng dụng hiệu quả bộ kỹ năng mềm chuyên môn của ngành Chăm sóc khách hàng.
* Cách triển khai các kiến thức đã học về chăm sóc và phát triển khách hàng vào mô hình kinh doanh hiện có cho từng doanh nghiệp riêng.
– Chi tiết chương trình:
– Thông tin liên hệ: 0937 48 39 69
– Email: tuvan@kent.vn
– Website: www.kent.vn

Tham Khảo chuyên mục khác:
Sức trẻ
Kỹ năng
Kỹ năng mềm

Bài viết cùng chuyên mục