Wed, 08 / 2020 1:05 am | adminMầm non HOS Nguyễn Tuân là cơ sở đầu tiên trong hệ thống giáo dục HOS (Hands-on School), tiên phong tại Việt Nam nghiên cứu và ứng dụng PPGD Hands-on learning, nhằm phát hiện và tối ưu những năng lực nổi trội của cá nhân mỗi bé!
——————————————————————————–
HOS Preschool
A: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
T: 096 703 8844 – E: hospreschool@gmail.com
W: – F: HOS Preschool

Tham Khảo chuyên mục khác:
Suctre
Các kỹ năng
Kỹ năng sống

Bài viết cùng chuyên mục