Thu, 02 / 2021 1:53 am | adminNếu bạn đang tìm kiếm 1 công cụ giúp cổ vũ tinh thần học tập, ý thức tổ chức kỉ luật của lớp. Hoặc công cụ để theo dõi sự tiến bộ trong rèn luyện nền nếp cho học sinh thì Classdojo là công cụ rất tuyệt vời.
Classdojo cho phép bạn tạo khen thưởng, khiển trách học sinh bằng điểm số.
Classdojo cũng cho phép bạn liên lạc trực tiếp với phụ huynh học sinh.
Chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng classdojo trong lớp học.

Tham Khảo chuyên mục khác:
Sức trẻ
Kỹ năng
Kỹ năng mềm

Bài viết cùng chuyên mục