Wed, 10 / 2019 4:56 pm | adminTrung tâm phi lợi nhuận vì trẻ em Barbara Sinatra đã phối hợp với Công ty truyền thông Wonder Media phát triển một chiến dịch trên toàn nước Mỹ về nâng cao nhận thức và ngăn chặn lạm dụng trẻ em.

Chương trình đã được phát triển và được viết bởi những người bảo vệ, các chuyên gia, những người nghiên cứu về trẻ em và được kiểm chứng ở nhiều mức độ phát triển của của trẻ.

Tham Khảo chuyên mục khác:
Suctre
Các kỹ năng
Kỹ năng sống

Bài viết cùng chuyên mục