Mon, 02 / 2021 1:50 am | admin



Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K
ĐC: 164 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp HCM
Điện thoại: (08) 3.99.77.484
Email: daotao@ASK.edu.vn – Web: www.ASK.edu.vn

Chương trình Đào tạo:
1. Khóa học Giám đốc Điều hành CEO –
2. Khóa học Giám đốc Nhân sự CPO –
3. Khóa học Quản trị Kinh doanh chuyên nghiệp PBM –
4. Khóa học Khởi nghiệp Làm chủ –
5. Khóa học Kỹ năng khởi nghiệp –

6. Khóa học chuyên viên Nhân sự chuyên nghiệp –
7. Khóa học Chuyên viên Kinh doanh chuyên nghiệp –
8. Khóa học Đầu tư chứng khoán –
9. Khóa đào tạo Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp trong tổ chức –
10. Khóa Quản trị Văn phòng chuyên nghiệp POM –
11. Khóa đào tạo bộ 6 Kỹ năng mềm dành cho nhà Quản trị –
12. Khóa đào tạo Xây dựng thang bảng lương trong doanh nghiệp –
13. Khóa đào tạo Đánh giá kết quả làm việc của nhân viên theo hệ thống KPOS – KPIS –
14. Khóa huấn luyện thực tế nghề kinh doanh bán hàng –
15. Khóa huấn luyện thực tế Chuyên viên nhân sự (Nghề nhân sự) –

Tham Khảo chuyên mục khác:
Sức trẻ
Kỹ năng
Kỹ năng mềm

Bài viết cùng chuyên mục